Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot www.karbetalen.org (hierna De Website) en de gerelateerde websites, services, applicaties of hulpmiddelen stemt u in met de volgende voorwaarden, inclusief die beschikbaar via een hyperlink, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de website voor iedereen werkt. Deze Servicevoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en www.karbetalen.org. U gaat akkoord met deze Servicevoorwaarden door op de knop "Account maken" te klikken wanneer u een The Website-account registreert en nderszins de www.karbetalen.org services, applicaties en hulpmiddelen gebruikt of gebruikt, inclusief het plaatsen van een advertentie.

De website gebruiken

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website (inclusief www.karbetalen.org en de gerelateerde websites, services, applicaties en hulpmiddelen) gaat u ermee akkoord dat u niet:

 • wetten overtreedt;
 • plaatsen van bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen of onfatsoenlijk materiaal;
 • berichten of anderszins communiceren met vals of misleidend materiaal of berichten van welke aard dan ook;
 • inbreuk maken op enig recht van derden;
 • spam verspreiden, kettingbrieven verspreiden of pyramideschema's promoten;
 • verspreid virussen of andere technologieën die schadelijk kunnen zijn voor de website of de interesses of eigendommen van gebruikers van de website;
 • opleggen of bijdragen aan het opleggen van een onredelijke belasting van onze infrastructuur of de correcte werking van de Website hinderen;
 • inhoud van een andere persoon kopiëren, wijzigen of verspreiden zonder hun toestemming;
 • gebruik een robotspin, schraper of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de website en inhoud te verzamelen voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • informatie verzamelen of anderszins verzamelen over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming;
 • rechten, inhoud van de Website, services, applicaties of hulpmiddelen of de auteursrechten en handelsmerken van de Website kopiëren, wijzigen of verspreiden;
 • informatie verzamelen of anderszins verzamelen over gebruikers, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming;
 • bypass-maatregelen die worden gebruikt om toegang tot de website te voorkomen of te beperken;
 • verkoop nagemaakte artikelen of maak op een andere manier inbreuk op de copyright-, handelsmerk- of andere rechten van derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u indient op de website en de eventuele gevolgen van uw bericht. We behouden ons het recht voor om inhoud te weigeren of te verwijderen waarvan wij denken dat die ongepast is of die de bovenstaande voorwaarden schendt. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik door een gebruiker van de website tijdelijk of permanent te beperken, of de registratie van een gebruiker te weigeren. Als wij van mening zijn dat u deze Servicevoorwaarden op enigerlei wijze schendt en / of wantrouwend gedraagt ​​op de websites, diensten, toepassingen of hulpmiddelen, kunnen we, naar eigen goeddunken, andere gebruikers van de Website die met u in contact zijn geweest op de hoogte stellen en aanbevelen dat ze voorzichtig zijn.

De website misbruiken

We werken eraan om de website, services, applicaties en tools veilig te houden en naar behoren te laten werken. Rapporteer problemen, aanstootgevende inhoud en schendingen van het beleid aan ons met behulp van het rapportagesysteem.

Zonder andere oplossingen te beperken, kunnen we waarschuwingen geven, onze service beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en juridische stappen ondernemen om gebruikers van de website te weren als we denken dat ze problemen veroorzaken, inbreuk maken op de rechten van derden of handelen in strijd met de letter of geest van ons beleid (inclusief, zonder beperking, om tijdelijke of permanente schorsingen te omzeilen of de medewerkers van de website of andere gebruikers lastig te vallen). Of we nu besluiten om een ​​van deze stappen te nemen, gehoste content verwijderen of een gebruiker van de website houden of niet, we zijn niet verplicht om de informatie die wordt verzonden of opgeslagen op onze sites, services, applicaties en tools te controleren en we doen dit niet enige aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde of onwettige inhoud op de Website of gebruik van de Website door gebruikers.

Website Marketplace

Sommige functies van de website kunnen uw advertentie van andere sites, services, applicaties en hulpmiddelen of onze andere sites weergeven. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw advertenties kunnen worden weergegeven op de website, services, applicaties en hulpmiddelen.

Inhoud

De website bevat inhoud van ons, u en andere gebruikers. De website wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragen. Inhoud die wordt weergegeven op of via de website wordt beschermd als een collectief werk en / of compilatie, op basis van auteursrechten en internationale conventies. U stemt ermee in om inhoud van de website niet te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de broncode op de website niet uit elkaar halen of decompileren, reverse-engineeren of anderszins proberen te ontdekken. Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord elk aspect van de Website (met uitzondering van uw eigen inhoud) niet te reproduceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor welk doel dan ook. Wanneer u ons inhoud geeft, verleent u ons en verklaart u dat u het recht hebt om ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht op alle auteursrechten te verlenen, publiciteit, handelsmerken, ontwerp, database en intellectuele eigendomsrechten op die inhoud, in alle media, ongeacht of deze nu bekend zijn of ontdekt worden in de toekomst en op alle andere sites, services, applicaties en hulpmiddelen die deel uitmaken van de wereldwijde eBay-community, zoals als eBay of onze advertentiesites in andere landen. Bovendien ziet u af van alle morele rechten die u in de inhoud hebt, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

 

De Website kan af en toe gegevensleveranciers van derden gebruiken om de informatie aan te vullen die u in een advertentie heeft verstrekt. Dit kunnen beschrijvingen, productspecificaties en andere inhoud omvatten. U mag dergelijke informatie uitsluitend gebruiken in verband met uw The Website-advertentie gedurende de tijd dat uw advertentie op de website van The Website staat. De verstrekte informatie kan onderhevig zijn aan auteursrecht, handelsmerk en / of andere bescherming. U stemt ermee in om dergelijke beschermde informatie niet te verwijderen en / of afgeleide werken te maken op basis van de inhoud (anders dan door ze op te nemen in uw advertenties). Deze toestemming kan op elk moment naar eigen goeddunken worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Mogelijk hebt u niet de mogelijkheid om alle aanvullende gegevens te controleren voordat u een advertentie plaatst. De website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door derden aangeleverde aanvullende gegevens. Het blijft uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw advertenties correct zijn, geen misleidende informatie bevatten en volledig voldoen aan deze Servicevoorwaarden en al het websitebeleid. Als u onnauwkeurigheden in deze gegevens constateert nadat uw advertentie op de site wordt weergegeven, neemt u dan contact met ons op.